מאיר אורה - הרב משה דרעי | לוגו

ספרים וחיבורים

שו"ת עדות למשה

חלק א' וחלק ב'

הרב משה דרעי שליט"א, מוציא לאור שו"ת בעניינים הנוגעים לדורנו בכל ענייני השולחן ערוך, בבקיאות מצוינת, הן בספרי השו"ת האשכנזים והן בספרי השו"ת הספרדים ובסיכום של העניינים הנידונים.
אף סגנון הוא של דורנו וניתן להבנה לכל מי שיש בו "ריח של תורה".

שו"ת עדות למשה חלק א' וחלק ב'

הסכמות שו"ת עדות למשה

מילי דמעליותא

השקפה ומוסר

הרב משה דרעי שליט"א, מוציא לאור ספר מילי דמעליותא בנושא השקפה ומוסר בעין יהודית.
ספר מרתק המקיף נושאים רבים באמונה והשקפה ברוח יהודית סבא.
רעיונות ומאמרים, פשטים ופלפולים, הנהגות ואורחות חיים, מעשיות מגדולי החכמים.

מילי דמעליותא - השקפה ומוסר

למען תספר

על עניין עשר המכות

הרב משה דרעי שליט"א, מוציא לאור ספר למען תספר, העוסק בענייני עשר המכות וטעמן.
ספר מקיף הנותן מבט מעמיק בנושאי עשרת המכות ויציאת מצרים.

למען תספר - על עניין עשר המכות

הסכמות למען תספר

לפנייה בווטאספ